"ศูนย์ข้อมูล iCheck Test"
ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง

อุปกรณ์ตรวจมะเร็งปากมดลูก

พบกับพวกเราได้บน Facebook

ตรวจสอบสถานะ EMS

พบหมอมะเร็ง

สำหรับคุณผู้หญิงที่ผลตรวจเป็นบวก หรือ ตรวจพบเชื้อไวรัสเอชพีวี อย่าเพิ่งตระหนก ผลบวกยังไม่ใด้หมายความว่าเป็นมะเร็ง แต่คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นมะเร็งคุณจึงควรไปพบสูตินรีแพทย์ หรือ สูติมะเร็งนรีเวช แพทย์จะหาแนวทางในการตรวจวินิจฉัย ยืนยันผล อย่างละเอียดตามมาตรฐานทางการแพทย์ หากตรวจพบความผิดปกติ หรือ มะเร็งแรกเริ่มแพทย์จะวางแผนการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลุกลามต่อไป 

 

พบหมอมะเร็ง (สูตินรีแพทย์มะเร็งนรีเวช)

 

กรุงเทพ และ ปริมณฑล


1 นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล รพ.บำรุงราษฏร์ 02 667 1000
2 รศ.นพ.วิชัย   เติมรุ่งเรืองเลิศ รพ.บีเอ็นเอช 02 686 2700
    รพ.บำรุงราษฏร์ 02 667 1000
    ศูนย์การแพทย์นวบุตร 02 677 7373
3 น.อ.นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท 02 711 8181
    รพ.รามคำแหง 02 743 9999
4 รศ.นพ. คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์ รพ.เซ็นทรัล เยนเนอรัล 02 552 8777
5 รศ.พญ.สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์      รพ.นนทเวช                        02 9412800
6 พญ.ชินา โอฬารรัตนพันธ์ รพ. สำโรง 02 361 1111
    รพ. บีเอ็นเอช 02 686 2700
7 นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร รพ.เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 02 836 9999
8 พญ. ณัฐชา พูลเจริญ รพ.กรุงเทพ 02 310 3000
9 พญ.แสงเดือน จินดาวิจักษณ์            รพ.กรุงเทพ                        02 310 3000
10 นพ.นิเวทย์  พักมณี รพ.พญาไท 2 1772
11 น.ท. นพ.พรชัย  เมฆอารียะ รพ.สินแพทย์ 02 793 5000
12 พญ.ชลิดา  เรารุ่งโรจน์ รพ.เปาโล พหลโยธิน 02 271 7000
13 พลเรือตรี นพ.โซ่สกุล บุณยะวิโรจ       รพ.วิชัยยุทธ                      02 2657555
    รพ.สมิติเวช สุขุมวิท             02 7118181
    รพ.เซ็นต์หลุยส์                   02 2126637
    รพ.พญาไท1             02 6401111
    รพ.วัฒโนสถ                       02 3103000
14 พญ.ศิริมาศ  อิงคนารถ รพ.วิภาวดี 02 941 2800
15 นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์                  รพ.นนทเวช                        02 9412800
16 นพ.ณัทชวกร นฤคนธ์                     รพ.เจ้าพระยา                      02 8847000
17 นพ.อาณัติ อุดมศักดิ์                       รพ.ราษฎร์บูรณะ                   02 4270175
18 พญ.เบญจวรรณ ลิมป์วนัสพงศ์            รพ.บางปะกอก9           02 8771111
19 นพ.สมศักดิ์ จิระนภากุล                    รพ.มหาชัย2             02 8103442
20 นพ.ธมสิน วิรัชพงศานนท์                  รพ.มหาชัย2             02 8103442
21 พญ.เนตร บุญคุ้ม                           รพ.พญาไท3            02 4671111

ตะวันออก


1 พญ.นภาพร  เกตุวัฒนเวสน์ รพ.กรุงเทพ พัทยา 038 259 999
2 พญ.กรพินธุ์ รัตนสัจธรรม รพ.พญาไท ศรีราชา 038 317333
3 นพ.ยุทธศิลป์  เลื่อมประภัศร์ รพ.สมิติเวช ศรีราชา 038 320300
4 พญ.นภัส  อินจำปา รพ.เอกชล 2 038 939888
    รพ.สมิติเวช ศรีราชา 038 320300